voda-plyn-topení
VODA-PLYN-TOPENÍ

 

SOLÁRNÍ SYSTÉMY


Voda-Plyn-Topeni | Solární systémy

Možnost využití solárních systémů

Ohřev TUV

• pro domácnosti, rekreační objekty, sportoviště aj.
• roční úspora na ohřev až 70 %
• samostatně nebo spolu s konvenčními zdroji tepla

Ohřev bazénu

• nejjednodušší a nejméně finančně náročné
• prodloužení koupací sezóny
• kompenzace teplotních výkyvů

Ohřev TUV a bazénu

• možnost ukládat přebytků do bazénu

Ohřev TUV a přitápění

• roční úspora 35 % na vytápění (až 70 % na ohřev TUV)

Ohřev TUV, přitápění a ohřev bazénu

• systém pro ekonomický ohřev TUV s podporou vytápění a možností ukládat přebytky do bazénuSolární systém na ohřev TUV


Úspora na ohřev při zavedení se pohybuje okolo 70 %, zbytek je třeba doplnit ze stálých zdrojů tepla. Pro ohřev vody se nejvíce používají dvouokruhové solární systémy s nuceným oběhem, kde cirkulace vody je zajištěna čerpadlem.

Proces ohřevu funguje takto:

Sluneční paprsky dopadají na kolektor, kde předávají svou energii teplonosné kapalině, která se ohřívá v solárním absorbéru kolektoru.
Tato kapalina poté putuje potrubím do zásobníku (boileru), kde ohřívá pitnou vodu. Aby nedocházelo k tepelným ztrátám je důležité, aby potrubí a zásobník byly tepelně izolovány.
Z důvodu zajištění dostatečného množství teplé vody i v období nepřízně počasí, se obvykle do zásobníku instaluje přídavné topné těleso (např. elektrické). Teplonosná kapalina, která předala své teplo pitné vodě je za pomocí čerpadla hnána zpět do kolektoru.

Voda-Plyn-Topeni | Solární systémy graf


Systém se skládá z těchto zařízení:

Termický solární panel
Solární panel, který slouží k výrobě tepelné energie pro ohřev vody, se označuje jako termický (pro výrobu elektrické energie pak slouží fotovoltaický solární panel). Umísťuje se zpravidla na střechu, případně na pozemku (okolo RD), na zábradlí, balkón.
Rozdělujeme: Sezónní systémy jsou jednodušší a tím i levnější. Jako teplonosná kapalina se používá zpravidla voda, která je náchylná na zmrznutí, proto jsou vhodné například k ohřevu bazénu. Celoroční systémy používají jako teplonosnou kapalinu látky na bázi glykolů. U těchto látek je bod tuhnutí kolem –30 o C. Zařízení je proto možné využívat celoročně. Důležitá je také správná orientace, nejvyšší výkon při sklonu 30–40 ° (dle výrobce) je při nasměrování mírně na západ, kdy lze lépe využít i energii zapadajícího Slunce. Některé systémy mají kolektory s natáčecím zařízením, ale moderní ploché kolektory mají dobrý výkon i bez natáčení.

Zásobník TUV může být nerezový nebo ocelový smaltovaný, min. velikost 200 litrů (ta je dostačující pro čtyřčlennou rodinu).

Solární regulátor je řídící jednotka – elektronický mozek solárních systémů. Na základě vyhodnocování snímaných teplot automaticky řídí činnost systémů se slunečními kolektory.

Elektronický spínač zajišťuje, aby bylo čerpadlo v provozu pouze tehdy, kdy jsou zajištěny efektivní tepelné zisky, tedy teplonosná kapalina nese dostatečnou energii pro ohřev vody.

Teploměry se do systému instalují zpravidla dva, ukazují nám teplotu teplonosné kapaliny před a za zásobníkem.

Expanzní nádoba slouží k udržení provozního tlaku v systému, při měnících se teplotách vyrovnává změny objemu kapaliny.

Brzda samotížné cirkulace brání gravitačnímu proudění v době, kdy nejsou zajištěny efektivní tepelné zisky (v noci, nebo pokud je zatažená obloha).

Přetlakový ventil se používá pro odběr teplonosné kapaliny z potrubí v případech nadměrného tlaku.

Odvzdušňovací ventil umožňuje vypuštění plynu ze solárního systému, umísťuje se do nejvyššího místa systému.

Uzavírací a plnící kohouty slouží k úplnému vypuštění resp. napuštění teplonosné kapaliny do oběhu.


Voda-Plyn-Topeni | Solární panely

Odkazy na výrobce:

ACV
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE
THERMONA
QUANTUMSolární systém pro vytápění


Vzhledem ke skutečnosti, že období kdy je potřeba topit největší, tedy v zimě, je solární energie nedostatek, vytápění solárním systémem se kombinuje s některým z tradičních zdrojů energie.
Solární systém pro vytápění je obdobný jako systém pro ohřev TUV s tím rozdílem, že je v něm nutné v co maximální možné míře zamezit tepelným ztrátám. Instalaci solárního systému pro vytápění by měla předcházet důsledná tepelná izolace budovy (energie na vytápění by neměla přesáhnout 50 kWh/m2). Tento systém proto doporučujeme u novostaveb nebo u rekonstrukcí spojených s úpravou topného systému. Vhodné je vytápění podlahou, ale i stěnami a stropem.
Kromě zásobníku teplé užitkové vody je instalován ještě jeden tepelný zásobník případně více a náhradní zdroj tepla stálého výkonu (kotel na plyn, el.energii nebo tuhá paliva). Jedna nebo několik akumulačních nádrží je nastaveno tak, aby bylo možné topit s akumulovanou energií řádově od šesti do deseti hodin, a to při plném topném výkonu. Topné solární systémy jsou nejdražší z hlediska pořízení, ale nejlepší s ohledem na využitelnost tepla získaného z kolektorů. Většinou se tyto systémy kombinují s ohřevem TUV a v létě s ohřevem bazénu.
Systém pracuje tak, že hledá pro aktuální teplotu na kolektorech možnost využití. Přímý ohřev topení, ohřívání TUV případně akumulační topení, pokud není potřeba okamžitě topit. Později při poklesu venkovní teploty a nutnosti topit v objektu dochází k automatickému odběru tepla z akumulační nádrže a při poklesu teploty v akumulační nádrži pod požadovanou mez dojde ke spuštění placeného zdroje tepla, plynu, nebo el. energie. Program pro tyto aplikace se staví se na míru pro každého zákazníka podle stavební dispozice a potřeb uživatele.

Zelená úsporám

Investice do solárních systémů podporuje dotační program MŽP Zelená úsporám –zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje v rodinných a bytových domech. Všechny informace aktuálně a přehledně najdete na stránce Zelená úsporám.

Domů | Vodoinstalace, kanalizace | Topenářské práce | Instalace plynu | Solární systémy | Reference | Vybavení moštáren | Kontakt

© KOVO-PLYN ŠTĚPÁNEK & SYN s.r.o. 2009. All rights reserved.
developed by One Direction